Hướng dẫn Activate plugin Yoast Seo Premium không cần Key

Để kích hoạt Plugin Yoast SEO Premium mà không mất xu nào, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới. Ai chưa có Plugin này có thể truy cập vào liên kết bên dưới để tải về nhé.

Với phiên bản mới hơn 11.x

Đầu tiên, các bạn truy cập và mở file theo đường dẫn sau: (Nên sửa bằng Notepad++)
wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/premium/premium.php

Tìm: (dòng 238 -> 242)

	private function is_yoast_seo_premium_page( $page ) {
		$premium_pages = array( 'wpseo_redirects' );

		return in_array( $page, $premium_pages, true );
	}

Thay thế bằng:

	private function is_yoast_seo_premium_page( $page ) {
		$premium_pages = array( 'wpseo_redirects' );

		return true;
	}

Mở tiếp File:
wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/inc/class-wpseo-features.php

Tìm: (dòng 18 -> 20)

	public function is_premium() {
		return ( defined( 'WPSEO_PREMIUM_FILE' ) );
	}

Thay thế bằng:

	public function is_premium() {
		return true;
	}

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/inc/class-wpseo-utils.php

Tìm: (dòng 821 -> 823)

	public static function is_yoast_seo_premium() {
		return defined( 'WPSEO_PREMIUM_PLUGIN_FILE' );
	}

Thay thế bằng:

	public static function is_yoast_seo_premium() {
		return true;
	}

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/inc/class-addon-manager.php

Tìm: (dòng  244 -> 254)

	public function has_valid_subscription( $slug ) {
		$subscription = $this->get_subscription( $slug );

		// An non-existing subscription is never valid.
		if ( $subscription === false ) {
			return false;
		}

		return ! $this->has_subscription_expired( $subscription );
	}

Thay thế bằng:

	public function has_valid_subscription( $slug ) {
		return true;
	}

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/frontend/class-frontend.php

Tìm: (dòng 1606 -> 1608)

	protected function is_premium() {
		return WPSEO_Utils::is_yoast_seo_premium();
	}

Thay thế bằng:

	protected function is_premium() {
		return true;
	}

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/admin/class-license-page-manager.php

Tìm: (dòng 30 -> 41)

	public function register_hooks() {
		add_filter( 'http_response', array( $this, 'handle_response' ), 10, 3 );

		if ( $this->get_version() === self::VERSION_BACKWARDS_COMPATIBILITY ) {
			add_filter( 'yoast-license-valid', '__return_true' );
			add_filter( 'yoast-show-license-notice', '__return_false' );
			add_action( 'admin_init', array( $this, 'validate_extensions' ), 15 );
		}
		else {
			add_action( 'admin_init', array( $this, 'remove_faulty_notifications' ), 15 );
		}
	}

Thay thế bằng:

	public function register_hooks() {
		add_filter( 'http_response', array( $this, 'handle_response' ), 10, 3 );

		//if ( $this->get_version() === self::VERSION_BACKWARDS_COMPATIBILITY ) {
			add_filter( 'yoast-license-valid', '__return_true' );
			add_filter( 'yoast-show-license-notice', '__return_false' );
			add_action( 'admin_init', array( $this, 'validate_extensions' ), 15 );
		//}
		//else {
			add_action( 'admin_init', array( $this, 'remove_faulty_notifications' ), 15 );
		//}
	}

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/admin/views/licenses.php

Tìm: (dòng  106 )

$has_valid_premium_subscription = WPSEO_Utils::is_yoast_seo_premium() && $addon_manager->has_valid_subscription( WPSEO_Addon_Manager::PREMIUM_SLUG );

Thay thế bằng:

$has_valid_premium_subscription = true;

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/admin/class-plugin-availability.php

Tìm: (dòng 344 -> 246)

	public function is_premium( $plugin ) {
		return isset( $plugin['premium'] ) && $plugin['premium'] === true;
	}

Thay thế bằng:

	public function is_premium( $plugin ) {
		return true;
	}

Thế là xong. Và đây là thành quả của bạn.

Activate plugin Yoast Seo Premium 13.4.1
Activate Yoast Seo Premium thành công!

Với phiên bản cũ hơn 11.x

Mở file theo đường dẫn sau:
wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/vendor/yoast/license-manager/class-license-manager.php

Tắt thông báo: Warning! You didn’t set your Yoast SEO Premium license key yet, which means you’re missing out on updates and support! Enter your license key or get a license here.Tìm (Crtl + F) đoạn code bên dưới và xóa đi.

			// show notice if license is invalid
			if ( $this->show_license_notice() && ! $this->license_is_valid() ) {
				if ( $this->get_license_key() == '' ) {
					$message = __( '<b>Warning!</b> You didn\'t set your %s license key yet, which means you\'re missing out on updates and support! <a href="%s">Enter your license key</a> or <a href="%s" target="_blank">get a license here</a>.' );
				} else {
					$message = __( '<b>Warning!</b> Your %s license is inactive which means you\'re missing out on updates and support! <a href="%s">Activate your license</a> or <a href="%s" target="_blank">get a license here</a>.' );
				}
				?>
        <div class="notice notice-error yoast-notice-error">
          <p><?php printf( __( $message, $this->product->get_text_domain() ), $this->product->get_item_name(), $this->product->get_license_page_url(), $this->product->get_tracking_url( 'activate-license-notice' ) ); ?></p>
        </div>
				<?php
			}

Đoạn code trên nằm ở dòng 131 -> 143

Hoặc các bạn có thể thực hiên crack Plugin theo cách sau:
Vẫn mở file trên và tìm dòng 374:

		public function license_is_valid() {
			return ( $this->get_license_status() === 'valid' );
		}

Thay thế bằng:

		public function license_is_valid() {
			return true;
		}

Hoặc tìm:

			if ( ! $this->license_is_valid() ) {

Thay thế bằng:

			if ($this->license_is_valid() ) {

Xoá thông báo kích hoạt bản dưới 11.x

Mở file theo đường dẫn:

wordpress-seo-premium/premium/assets/js/dist/wp-seo-premium-metabox-1000.min.js

Tìm:

if(403===t.status

Thay thế bằng:

if(403!=t.status

Lời kết

Vậy là CoomDream đã hướng dẫn tổng hợp cho bạn cách vô hiệu hóa yêu cầu kích hoạt – Activate Plugin Yoast SEO Premium free mà không cần phải mua license key, cũng không cần crack, không dùng bản nulled nhé mọi người. Vừa an toàn, mà vẫn được miễn phí.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment để được giải đáp nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *